ဟိတ်ပေါက်ကရတွေရှောက်မလုပ်နဲ့နော်တဲ့

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.