ကိုယ်တိုင်ရိုက်ဖြင့်ပိုက်ဆံရှာရန်

ကိုယ်တိုင်ရိုက်မူဗီများဖြင့်ပိုက်ဆံထုတ်ယူရန်

ဟုမ်းမိတ်ဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်သောနှုန်းထားများ

၁ မျက်နှာမပါ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိသည့်မူဗီ 10K ကြည့်ရှု့နှုန်းအတွက် ၂၅၀၀ ကျပ်
၂ ချောင်ရိုက်မူဗီ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိသည့်မူဗီ 10K ကြည့်ရှု့နှုန်းအတွက် ၂၅၀၀ ကျပ်
၃ မျက်နှာမပါ ကြည်လင်ပီးကြည့်ကောင်းသည့်မူဗီ 10K ကြည့်ရှု့နှုန်းအတွက် ၅၀၀၀ ကျပ်
၄ ချောင်ရိုက်မူဗီ ကြည်လင်ပီးကြည့်ကောင်းသည့်မူဗီ 10K ကြည့်ရှု့နှုန်းအတွက် ၅၀၀၀ ကျပ်
၅ မျက်နှာပါ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိသည့်မူဗီ 10K ကြည့်ရှု့နှုန်းအတွက် ၇၅၀၀ ကျပ်
၆ မျက်နှာပါ ကြည်လင်ပီးကြည့်ကောင်းသည့်မူဗီ 10K ကြည့်ရှု့နှုန်းအတွက် ၁၀၀၀၀ ကျပ်

ပထမအကြိမ်ထုတ်ယူရာတွင် 10K ပြည့်သည်နှင့်ထုတ်ယူနိုင်ပီး ကျန်အကြိမ်များအား +20K ရောက်ရှိချိန်တိုင်းထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ပထမအကြိမ် 10K တွင်ထုတ်ယူပီးပါက ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ယူရန် 30K ရောက်ရှိပါကထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တတိယအကြိမ်ထုတ်ယူရန် 50K ရောက်ရှိပါကထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မူဗီပေးပို့ရန်နည်းလမ်းများ

Viber 753135030
Gmail konebaungmin@gmail.com

MyanmarSexStory မှာကိုယ်တိုင်ရိုက်ဟုမ်းမိတ်တွေတင်ခြင်းဖြင့်အပိုဝင်ငွေစတင်ရှာနိုင်ပါပီ။ ဟုမ်းမိတ်ပေးပို့သူများအနေဖြင့်‌အောက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

၁။ ပေးပို့သောမူဗီများတွင် မြန်မာအသံသို့မဟုတ်မြန်မာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသောသက်သေတစ်ခုခုပါဝင်ရမည်။
၂။ တစ်ပိုင်းတစ်စရိုက်ကူးထားသောမူဗီမဖြစ်ရ။ အနည်းဆုံး ၁မိနစ်စာမူဗီဖြစ်ရမည်။
၃။ ပေးပို့သောမူဗီများသည် ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားသောမူဗီဖြစ်ရမည် ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားသောမူဗီဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်လျှင်သက်သေပြနိုင်ရမည်။ အခြားသူရိုက်ကူးထားသောမူဗီအားထပ်ဆင့်တင်ခြင်းအားခွင့်မပြုပါတွေ့ရှိပါက ထိုမူဗီအတွက်ငွေကြေးထုတ်ပေးခြင်းအားဆိုင်းငံ့ပါမည်
၄။ ပေးပို့သောမူဗီများတွင် ရက်စွဲပါဝင်ရမည်။
၅။ ပေးပို့သောမူဗီများတွင်တူညီသောမူဗီများပါဝင်နေပါက သက်သေများလည်းတူညီနေပါက ငွေထုတ်ခြင်းအား MyanmarSexStory မှဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်ဖြစ်သည်။
၆။ ကိုယ်တိုင်တင်ထားသောမူဗီများအား ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှု့ခြင်းများအား ကြည့်ရှု့နှုန်းရေတွက်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၇။ ကြည့်ရှု့နှုန်းတက်အောင်မလျှော်ကန်သောနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းကိုတွေ့ရှိပါက ထိုမူဗီအတွက်ငွေကြေးထုတ်ပေးခြင်းအားဆိုင်းငံ့ပါမည်။
၈။ ပေးပို့သောမူဗီများအား ပါဝင်သောအခြားကာယကံရှင်မှတောင်းဆိုလာပါက ဖြုတ်ချခြင်းကိုသဘောတူညီရမည် သို့သော်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအားပြန်လည်မျှဝေခြင်းကိုတားမြစ်သည်။
၉။ Website တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ရှု့နှုန်းသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သဖြင့် Server ရှိကြည့်ရှု့နှုန်းသည်သာအတည်ဖြစ်သည်ကို သိရှိနားလည်လိုက်နာရမည်။
၁၀။ ငွေထုတ်ရာတွင် MyanmarSexStroy မှသတ်မှတ်ထားသောငွေချေစနစ်များဖြင့်သာပေးချေမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိနားလည်လိုက်နာရမည်။
၁၁။ အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက MyanmarSexStory ၏အဆုံးအဖြတ်သည်သာအတည်ဖြစ်သည် ကိုသိရှိရပါမည်။

ပိုက်ဆံထုတ်ယူနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ

၁ paypal ချက်ခြင်း
၂ wavemoney ၁-၂ ရက်အတွင်းရုံးဖွင့်ရက်
၃ phone bill ချက်ခြင်း